Zwolennikom Wojsk Obrony Terytorialnej do sztambucha

Cłonkowie SA. Fot. Bundesarchiv
Członkowie SA w 1932 r. Fot. Bundesarchiv

Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – utworzone w Republice Weimarskiej w 1920 r. bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).

Sturmabteilung były głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerwca 1934 r., kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych zabito jej przywódców, straciła na znaczeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami. Organizacja została rozwiązana w 1945 r. po kapitulacji III Rzeszy.
(Wikipedia)