Zanim nazwiesz coś spamem


Pani Stefania na koniu

Encyklopedia jest jednak do czegoś potrzebna.

„Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości. Aby określić wiadomość mianem spamu, musi ona spełnić trzy następujące warunki jednocześnie:
* Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
* Odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości.
* Treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.”

Wychodząc z tej definicji nie jest spamem rozsyłanie informacji o jednakowej treści do znanych sobie osób. Nie jest także spamowaniem wysyłka maili, gdy nadawca wskutek ich wysłania nie odnosi żadnych zysków, tym bardziej nieproporcjonalnych w stosunku do korzyści odbiorcy.
Wysyłanie maili:
– ze zdjęciem pani Stefanii na koniu
– przez panią Stefanię
– do znajomych z listy znajomych pani Stefanii
nie jest spamem.
C.b.d.u.
Krzysztof Mrówka