Więcej ich, niźli drzew w lesie

Fot. Krzysztof Mrówka

Wszystkim, którzy w naturalnym i pięknym odruchu sportowej solidarności pomagali Wiśle dobrym słowem lub datkami, należy się piękne podziękowanie.

Ci ludzie, którzy 113-letnie Towarzystwo doprowadzili na skraj przepaści, niech znikną jak śnieg z najbliższą odwilżą i nigdy nie wrócą.

Niech kibic znowu znaczy sympatyk, miłośnik. A tych więcej jest, niźli drzew w lesie…

Krzysztof Mrówka