Tu jest Polska

Zakaz nauki języków obcych na uczelniach medycznych. Nowe rozporządzenie ministerstwa nauki w związku z zagrożeniem emigracją przez absolwentów uczelni medycznych. Protokół z prac podkomisji ds. zakazu nauki języków obcych na terenie całego kraju.

Teraz głos ma poseł Ślizwa, Forum Skrajnie Narodowe, odłam Naszej Polski Wsobnej i sekretarz stanu w PiS. Proszę bardzo, panie pośle!
– Otóż w wyrażonej tu kwestii chciałbym powiedzieć, iż jestem przeciwny.
– Czemu pan jest przeciwny, czy tej projektowanej ustawie?
– W tej kwestii wolę zachować milczenie. Ogólnie jednak jestem przeciw.
– Ale czy jest pan przeciw ustawie, czy za ustawą?
– To moja sprawa, czy za czy przeciw. Jestem przeciwny wszystkiemu, przeciw czemu występuję. A nie mogę popierać niczego za czym nie jestem. Jestem przeciwny temu, przeciwko czemu jestem przeciwny. To wszystko. Czy to tak trudno zrozumieć?
– To znaczy, że jest pan poseł za czy przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu w tej sprawie?
– Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jestem przeciwny temu wszystkiemu, ponieważ to wszystko nie zasługuje na poparcie, także przeciw i to tym bardziej, neutralności w tej sprawie
– Ale jak mam zaprotokołować pana stanowisko?
– Tak jak już powiedziałem.
– Jako votum separatum?
– Proszę nie wkładać w moje usta czegoś, czego nie powiedziałem! Jestem Polakiem i obowiązki mam polskie, a nie dam się wpędzić w kult multi kulti. W Polsce mówimy po polsku, bo tu jest Polska, a nie będziemy słuchać dyktatu w obcych nam językach z Brukseli, bo mamy swoją godność. Wychodzę! Adieu!
Digger