Program partii programem narodu


Stanisław Golachowski i asystentka dobierają muzykę do filmu Polskiej Kroniki Filmowej

Po skoku na damę z łasiczką rządzącym do pełni władzy brakuje już tylko ożywienia Polskiej Kroniki Filmowej. Przecież masy przez długie dekady wierzyły w treści tam pokazywane. Uwierzą i teraz szczególnie, że są na to podatne.

Już widzę oczami wyobraźni Kronikę w TVP tuż po Dobranocce i tuż przed Dziennikiem, na początek każdego każdego dnia, tuż po hymnie i na koniec, tuż przed hymnem. Wzmocni się słuszny przekaz wracając do kin wielkomiejskich (z wersją B) i wielkowiejskich (wersja A). Oczywiście dwie edycje w tygodniu. Kto nie zdąży na Kronikę, na film już nie wejdzie. Kronika będzie obowiązkowa także w internecie – po uruchomieniu komputera lub komórki i wybraniu jakiejkolwiek strony www, szczególnie porno, wpierw emisja PKF. Nie będzie tego można ominąć.

Kronika w nowym-starym formacie, jak odnowiona oświata, zawierać będzie relacje z jedynie słusznych uroczystości religijnych i państwowych, miesięcznic, rocznic, przemarszów z pochodniami, niezapowiedzianych acz planowych gospodarskich wizyt kierownictwa partii i państwa w terenie, w zrepolonizowanych zakładach pracy, gdzie lud przekazywać będzie emisariuszom Wodza (sam nie jeździ, gdyż zajmuje się Koncepcją Władzy) z głębi serca płynące podziękowania za słuszne, narodowe w treści oraz formie i oświecone rządy oraz rozpędzenie brutalnej, knowającej opozycji, czyli Zaplutego Karła Reakcji.

Zawiłości dzisiejszego świata tłumaczyć będą złaknionym widzom koryfeusze nauki w wiarygodnych osobach Andrzeja Zybertowicza i Kazimierza Kika. Trudności z rozwikłaniem hasła „Syjoniści do Syjamu” wyjaśni rzeczniczka Beata Mazurek. Problematyką klasy robotniczej zajmie się lider Rządowego Związku Zawodowego Solidarność Piotr Duda. Korespondencje z Pomorza Zachodniego Joachim „Komuniści i Złodzieje” Brudziński. Na koniec każdego odcinka porady epistolograficzne prezydenta RP oraz Żołnierski Salut pod opieką Antoniego Macierewicza.

Czyta Ewa Dałkowska. Kontrola Prasy, Publikacji i Widowisk Marek Suski. Projekt napisu czołówka/tyłówka „Naród z partią, partia z narodem” Zbigniew Kuźmiuk. Kamera na motocyklu Piotr Gliński.

Krzysztof Mrówka