Od Platona do Legutki. Krótki kurs filozofii władzy. Odc. 1. (o Trockim)

Filozofia rządzenia.
Jeśli „historycznie postępowa” klasa sprawuje władzę (za pośrednictwem swej awangardy, rzecz jasna), wówczas z definicji mamy autentyczną demokrację, choćby poza tym wszystkie środki ucisku i wszystkie formy represji policyjnej nieograniczenie się rozrastały; wszystko to służy wszakże postępowi. Z chwilą gdy biurokracja, która nie reprezentuje interesów proletariatu, objęła władzę, te same formy rządzenia stają się automatycznie reakcyjne, a więc „antydemokratyczne”.
Ten zaskakujący swoją zbieżnością z przemyśleniami Waszczykowskiego Witolda na temat prawa do zgromadzeń pogląd charakteryzował Lwa Trockiego, prawą rękę Lenina, komendanta Armii Czerwonej w okresie wojny z Polską.
Synteza pochodzi z książki Leszka Kołakowskiego „Główne nurty marksizmu”, s. 234, t. III.
Digger