O jedność narodową!

Rys. Digger

Uważajemyje Damy! Uważajemyje Pany! Druzja!

I wy – zdradzieckie mordy, totalsi, sprzedajni sługusi zachodnioniemieckich koncernów medialnych, sodomici, zaprzedani obcym interesom genetyczni zdrajcy z Targowicy, resortowe dzieci, potomkowie katów narodu polskiego, prokuratorów komunistycznych, oprawców Żołnierzy Wyklętych, złodzieje okradający biedne dzieci ze ściany wschodniej, obrońcy kornika drukarza, adoptujący pszczoły, ale mordujący Nienarodzonych, prześladowcy ks. Biskupa Hosera, prześmiewcy dzieła opatrznościowego Rozgłośni Toruńskiej, rozwodnicy i wichrzyciele na pasku Moskwy, opluwający Naród Polski w zachodnich mediach, nie mogący pogodzić się z wynikiem werdyktu wyborczego, usiłujący obalić legalnie wybraną przez Suwerena władzę, zniesmaczeni tym, że po raz pierwszy od trzystu lat władza pomaga społeczeństwu realnie, za pomocą 500 złotych comiesięcznej zapomogi; nie mający żadnego pomysłu na Polskę poza ciągłym konfliktem. Ty, ruda gruba małpo, która doprowadziłaś do tego, że spokojną, dobrą kobietę poniosło, wy koderaści, ty, wnuku dziadka z wehrmachtu, sprzedajny przyjacielu Makreli i Junckera, wrogu polskich interesów i niezawisłości i ty agencie Bolku!

Bądźmy wszyscy razem w dniu 11 listopada 2018!