Narodowa agencja ratingowa


Fot. Piotr Malecki GPW

Małgorzata Zaleska, prezes GPW: – Znaczącym osiągnięciem jest uzgodnienie porozumienia dotyczącego utworzenia polskiej agencji ratingowej we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kapitałowych. W naszym zamyśle agencja ta ma w pierwszej kolejności nadawać rating papierom wartościowym emitowanym przez średnie i małe spółki, które nie mają możliwości skorzystania z usług dużych zagranicznych agencji. Chcemy nie tylko pomóc tym spółkom, ale także zwiększyć przejrzystość na rynku akcji i obligacji, co przełoży się na zaufanie inwestorów tak do spółek, jak i do GPW. Krajowa agencja ratingowa wypełni lukę na polskim rynku kapitałowym, a przede wszystkim będzie impulsem do budowania w Polsce kultury ratingu.
– Naszym kolejnym przedsięwzięciem jest przejęcie kwotowania stawek WIBID i WIBOR. Ma to niebagatelne znaczenie dla krajowego systemu finansowego. Dość przypomnieć, że w polskich bankach aż 800 mld zł opiera się na tych stawkach.

Tak więc neobolszewia samooceniająca się. Jak łyżwiarz figurowy sam sobie wystawiający noty po występie. Od razu widzę twarz prokuratora-posła Stanisława Piotrowicza, który z sejmowej trybuny wrzeszczał „Precz z komuną!”.
Krzysztof Mrówka

PS Już wiadomo, że w styczniu może dojść do odwołania Zaleskiej z prezesury. Szybko mielą młyny dobrej zmiany. Co Pani na to, Pani prezes? Ne tak miało być? Zrobili w konia?
K