Macierewicz stanie przed komisją

Jak donosi poseł Suski, Macierewicz sam też stanie przed komisją”. Zadaniem Macierewicza będzie przesłuchanie członków komisji, ocena ich działalności, wytknięcie nieprawidłowości i mankamentów procedowania. Następnie zostaną postawione konkretne zarzuty, a wnioski jakie min. Antoni Macierewicz wyciągnie z przesłuchania komisji zadecydują o dalszych losach pp. Suskiego, Kamińskiego i YoyoBrudzińskiego.

Engelbert Lulek