Kaczystan ma nowego marszałka!

Projekt pomnika chwały Pana Marszałka Seniora

Każda sesja parlamentu będzie się rozpoczynać apelem smoleńskim, zaś kończyć okrzykiem „Cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje!”

Marszałek senior ma w planie rozbudowę straży marszałkowskiej do liczebności dywizji zmechanizowanej i wyposażenie jej w odnowione właśnie przez Bumar czołgi T-72 oraz broń przeciwlotniczą i batalion mostowy. Dywizja straży marszałkowskiej będzie nosić imię Łupaszki i będzie posiadać prawo do anulowania immunitetów poselskich na podstawie decyzji oficera dyżurnego.

– Chodzi o to, aby móc reagować na miejscu, bo czasami czas jest bezcenny. Wrogowie narodu mogą podczas oczekiwania na odbieranie immunitetu na przykład mataczyć lub zakłócać proces oskarżycielski – tłumaczy sekretarz Spychalski. -Oczywiście niewinni nie muszą się niczego obawiać! – podkreśla sekretarz.

Marszałek senior zamierza także wprowadzić licencję posła-patrioty. Będzie ją można zdobyć po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich będzie próba ognia odbyta w obecności księdza-egzorcysty Małkowskiego. Może go zastąpić w nagłych przypadkach pan poseł Tarczyński. Jest niezwykle ważne, by wyeliminować z prac legislacyjnych potencjalnych sługusów szatana, bo wpływy diabelskie, coraz wyraźniej odciskające swoje pięto na społecznej rzeczywistości muszą zostać wyeliminowane -podkreśla pan sekretarz Spychalski. – Często mówimy o wpływach obcych mocarstw, podkreślamy wagę skutecznego działania kontrwywiadowczego. Próba wody jest właśnie takim badaniem kontrwywiadowczym wobec wroga nieporównanie groźniejszego, niż szpiedzy chińscy czy niemieccy!

Notował Adolf Komurek

CZYTAJ: https://ludowafabrykaanimacji.wordpress.com/