Europa będzie albo biała, albo nie będzie!

Czcigodny Panie Redaktorze Naczelny!

Uprzejmie donoszę, że nie tylko sprawa tzw. Pałacu Kultury domaga się natychmiastowej interwencji, to jest natychmiastowego wyburzenia. W kolejce do demolacji czekają niezliczone obiekty w całym kraju.

Pod Wawelem tych wrażych, zakłócających słowiańską harmonię budowli jest wystarczająco dużo, aby wywołać w nas Nacjonalistach szczere oburzenie. Nie tylko bowiem ślady komunizmu, ale także niemieckiego hitleryzmu w postaci choćby pałacyku w Przegorzałach oraz dużej części zabudowy Wawelskiego Wzgórza pokrytego wstrętną bryłą koszar austriackiego zaborcy, oraz biur wzniesionych ręką niemieckiego okupanta. Do natychmiastowego wyburzenia powinny zostać przeznaczone całe połacie, te które wzniesiono w czasie okupacji miasta przez austriackiego oprawcę.

Obok tego do zrównania z ziemią piastowską nadaje się w zasadzie cała pustać Nowej Huty, jako symbol panowania komunistycznego, a także przecież sam kombinat, utworzony z woli komunistycznych siepaczy. Dzięki tym zabiegom, miasto zostanie przewietrzone, a co najważniejsze – odzyska swój arcypolski charakter.

W miejsce wyburzonych symboli obcego panowania wybudujemy montownie silników elektrycznych, koszary WOT oraz termy i obozy pracy Radia Maryja. W miejsce kombinatu należy wznieść pięćsetmetrowy pomnik Prezydenta Tysiąclecia. W okolicach oczu Pana Prezydenta można zainstalować wyrzutnie rakiet, a w okolicach lędźwiowych hotel z panoramą na nową Polskę, gdzie nie będzie już miejsca dla jakichś siedlisk przyrodniczych czy gniazd występku. Europa będzie albo biała, albo nie będzie!

Howgh! Na zdar! Jihaha!

Ewaryst Sedes Sapientia