Czy Morawiecki czytał Franka?

Kornel Morawiecki powiedział ostatnio: „Wszystko, co służy narodowi, jest prawem, wszystko, co mu szkodzi, jest bezprawiem”.
Zdanie to pierwszy raz wypowiedział Hans Frank na zjeździe prawników w Monachium w 1926 roku i powtórzył w 1935 r. w swojej książce „Narodowosocjalistyczny podręcznik prawa i prawodawstwa” (H. Frank, „Nationalsozialistisches Handbuch fuer Recht und Gesetzgebung”, Monachium, 1935 r.).
Krzysztof Mrówka