Codzienny Biuletyn Wojenny: Zakiwani przez własne kłamstwa


Rys. Digger

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to hitlerowskie Niemcy ponoszą wyłączną winę za zbrodnie popełnione na polskiej ziemi w czasie II wojny światowej. Szef rządu odniósł się na konferencji prasowej do swoich słów wypowiedzianych w Monachium. (IAR)

NIEPRAWDA. Po stronie niemieckiej:
Ukraińcy brali udział w formacjach wojskowych w ramach SS Hałyczyna (14. Dywizja SS Galizien), Na sumieniu masakry na Polakach, m.in. w Hucie Pieniackiej, Chodaczkowie Wielkim i innych miejscowościach.
* Ukraiński Legion Samoobrony ma na sumieniu mordy na powstańcach warszawskich na Czerniakowie i w Puszczy Kampinoskiej.
Łotysze (Legion Łotewski SS w składzie dwóch dywizji) – zbrodnia w Podgajach, Wielkopolska),
Estończycy (Legion Estoński SS, Bataliony Policji, których członkowie pełnili funkcje wartownicze w obozach pracy, pilnowali transportów Żydów z gett w kilku polskich miastach do obozu z Bełżcu, oraz brali udział w karnych ekspedycjach na polskie wsie).
Litwini ze Związku Strzelców Litewskich, Szaulisi, a ściślej ich kolaborancka formacja policyjna Ypatingasis burys – odpowiadają za masowe zbrodnie na ludności żydowskiej i polskiej na Wileńszczyźnie. Pilnowali oni także gett w Generalnej Guberni.

ERGO: Teza z tytułu, że „Wyłączną winę za zbrodnie wojenne na polskiej ziemi ponoszą Niemcy” jest kłamliwa.

Krzysztof Mrówka