Codzienny Biuletyn Wojenny: Międzyresortowy zespół do walki z przejawami faszyzmu i ideologii totalitarnych

Znany jest już częściowo skład personalny zespołu powołanego na polecenie Naczalnika Państwa przez poddanego ministra spraw wewnętrznych.

To już przesądzone, że w składzie zespołu znajdzie się były ksiądz p. Międlar Jacek, wybitny specjalista w dziedzinie demaskowania zagrożenia islamsko-żydowskiego, p. Kowalski (imię do ustalenia) reprezentujący nurt odnowy patriotycznej w ruchu kibiców Stali Mielec, p. biskup Jędrzejewski Marek, znany obrońca białej rasy z Krakowa, p. Braun Grzegorz, śledzący zagrożenie dobrego imienia Narodu Polskiego przez zorganizowany terror żydowski a także p. Winnicki Robert, niemający nic wspólnego z urodzinami p. A. Hitlera, kanclerza III Rzeszy, prywatnie wielbiciela zupy jarzynowej i wegetarianina.

Zawiadamia z lochów przy Rakowieckiej
A. Komurek