Codzienny Biuletyn Wojenny: Mię…

Mię, mię, mię, mię, międ, międ, międ, międ, międ, międ, międl, międl, międl, międl, międla, międla międla, międla, międla, międlar, międlar, międlar, międlar, międlar, międlar, międla, międla, międla, międla, międla, międl, międl, międ, międ, międ, mię, mię, mię, mi, mi, mi, mi, mi, mi, m, m, m, m,,,,,,,em!

Z seminarium z pozdrowieniami od ks. Marka ps. Biały
Adolf Komurek