Codzienny Biuletyn Wojenny: Jesteśmy bardzo blisko

Rys. Digger

Jak donosi aparat juzowy zainstalowany przy altance śmietnikowej na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, Naczalnik Państwa zakomunikował około 23.34 11 lutego br. przez radiowęzeł szkolny Zespołu Szkół Gastronomicznych imienia Kuchni Polowej Brygady Świętokrzyskiej NSZ, że Polska jest bardzo blisko.

– Otóż należy podkreślić, że jesteśmy już naprawdę blisko rozwiązania zagadki. Jak blisko, tego jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie bliżej o kilka co najmniej centymetrów, a być może cali, a nawet jardów lub wiorst. Dlatego nie należy tracić wiary w niedaleką przyszłość – podkreślił Naczalnik.

Komitet doradczy w osobie pomysłodawcy aparatu elektronowego do sterowania świadomością obcych cywilizacji MaBeNa przypuszcza, że Naczalnik miał na myśli rozwiązanie zagadki Trójkąta Bermudzkiego.

– To rozwiązanie pomogłoby w uzyskaniu kolonij letnich dla młodzieży objętej programem 500 plus – podkreśla wynalazca MaBeNa, alchemik, chiromanta, zielarz, hodowca morskich koników i doradca polityczny w Komitecie Zamachu Smoleńskiego.

Z rejonu objętego dozorem kamer przemysłowych doniósł uprzejmie
Adolf Komurek