Biali będą pokazywani


Rys. Digger

– Praktycznie jest to ideologia szalenie niebezpieczna, która prowadzi do śmierci danej cywilizacji. Jest to też teoria coraz bardziej przyjmowana, czy może nawet narzucana, w Europie i Stanach Zjednoczonych. (…) Mogę sobie łatwo wyobrazić, że za jakiś czas, mam nadzieję, że sam tego nie dożyję, że w roku 2050 nieliczni biali będą pokazywani innym rasom ludzkim tu, na terenie Europy, tak jak Indianie są pokazywani w Stanach Zjednoczonych w rezerwatach. Byli sobie kiedyś tacy ludzie, którzy tu zamieszkiwali, ale przestali istnieć na własne życzenie, ponieważ nie potrafili uznać tego, kim są od strony biologicznej.
Stwierdził tak w jednym ze swych wystąpień ks. prof. Jędraszewski. Kraków z radością wita godnego następcę ks. Międlara na stolicy metropolitalnej Miasta Królewskiego. To milowy krok na drodze do ostatecznego zerwania więzów z Rzymem i utworzenia Narodowego Kościoła Polskiego, który przywróciłby godność szczerym, polskim, białym patriotom. Szczególnie niepokoją światowe statystyki, które jednoznacznie pokazują panoszenie się tzw. „kolorowych w strukturach kościelnych, na przykład na Filipinach, gdzie pośród 80 proc. katolików trudno znaleźć kogoś tak schludnie białego jak ks. prof Jędraszewski. To samo dotyczy tzw. Nowego Świata bądź Afryki. Ciekawą inicjatywę przejawiają koła narodowe, które pragnęłyby unii NKP z kościołem białych Afrykanerów.
Rudolph the Raindeer