Batalion „Jarkacz” – elita WOT

Rys. Digger

Batalion szturmowy wojsk obrony terytorialnej „Jarkacz” otrzymał w dniu dzisiejszym sztandar.

Znak jednostki wyhaftowało Koło Gospodyń Wiejskich w Lubaczowie im. Wody Święconej na postawie czerwonego aksamitu przywiezionego do Polski przez mistyczkę Nursupę Ayyouz z Aleppo w Syrii. Awers przedstawia Naczalnika Kaczyńskiego w chwili wypowiadania pamiętnych słów o „mordach zdradzieckich”. Na rewersie znak bojowy batalionu – trupia czaszka udekorowana malwami WOT z mottem bojowym Obrony Terytorialnej „W warsztacie, w szkole czy w biurze, na jeden zeszliśmy szlak. Amen!”
Sztandar poświęcił Jego Eminencya ks. Biskup Marek Jędraszewski, kontrprymas Kościoła Polsko-Smoleńskiego.
Komendantem batalionu jest mjr St. Pięta, który uzyskał absolucję od śmiertelnego grzechu cudzołóstwa w zamian za zaciąg do pięcioletniej służby „na wojnę z Saracenami”. W kolumnie logistycznej elitarnego batalionu służbę czynną w rezerwie rozpoczął pluton uderzeniowy „Ziemowit”.
A. Komurek
Na rycinie przedstawiono moment poświęcenia sztandaru przez kontrprymasa Jędraszewskiego.